தமிழ் மெட்டு யின் அர்த்தம்

மெட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாடலின் இசை வடிவம்.

    ‘ஏதோ ஒரு பாடலின் மெட்டை முணுமுணுத்தவாறே நடந்துசென்றான்’

தமிழ் மெட்டு யின் அர்த்தம்

மெட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வீணை போன்ற சில நரம்பிசைக் கருவிகளில் தந்திகளுக்குக் கீழ் வைக்கப்படும் உலோகத் துண்டு.