தமிழ் மெய்ஞானம் யின் அர்த்தம்

மெய்ஞானம்

(மெய்ஞ்ஞானம்)

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மெய்ப்பொருளைப் பற்றிய அறிவு; உண்மையான அறிவு.