தமிழ் மெய்யெழுத்து யின் அர்த்தம்

மெய்யெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    மெய்.

  • 2

    இலக்கணம்
    மெய்யொலியைக் குறிக்கும் வரி வடிவம்.