தமிழ் மேஜஸ் யின் அர்த்தம்

மேஜஸ்

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
  • 1

    சித்த வைத்தியம்
    கொழுப்பு.