தமிழ் மேட்டுக்குடி யின் அர்த்தம்

மேட்டுக்குடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொருளாதாரத்திலும் கல்வியிலும் உயர்ந்த நிலை பெற்ற வகுப்பினர்.