தமிழ் மேடைக்கூச்சம் யின் அர்த்தம்

மேடைக்கூச்சம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு