தமிழ் மேனிலைப் பள்ளி யின் அர்த்தம்

மேனிலைப் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்