தமிழ் மோதிரவிரல் யின் அர்த்தம்

மோதிரவிரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுண்டுவிரலுக்கு அடுத்த (மோதிரம் அணிந்துகொள்ளும்) விரல்.