தமிழ் மோர்சிங் யின் அர்த்தம்

மோர்சிங்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குவிந்த உதடுகளின் இடையில் வைத்து வாசிக்கும், விரலால் தட்டினால் அதிரும் கம்பியை நடுவில் உடைய ஒரு தாளக் கருவி.