தமிழ் மோஸ்தர் யின் அர்த்தம்

மோஸ்தர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பாணி.

    ‘நவீன மோஸ்தரில் தைக்கப்பட்ட உடைகள்’