யந்திரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : யந்திரம்1யந்திரம்2

யந்திரம்1

பெயர்ச்சொல்

யந்திரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : யந்திரம்1யந்திரம்2

யந்திரம்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தீய சக்திகளை விரட்டி நன்மைகளைத் தரும் என்ற நம்பிக்கையோடு (வாசல்படியில் அல்லது பூஜை அறையில் வைக்கப்படும்) மந்திரங்கள், வடிவங்கள் முதலியவை எழுதி மந்திரிக்கப்பட்ட செப்புத் தகடு.