தமிழ் யாப்பிலக்கணம் யின் அர்த்தம்

யாப்பிலக்கணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செய்யுளின் கட்டமைப்பை விளக்கும் இலக்கணம்.