தமிழ் யாவும் யின் அர்த்தம்

யாவும்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு எல்லாம்; அனைத்தும்.