தமிழ் ரசப்பொடி யின் அர்த்தம்

ரசப்பொடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துவரம்பருப்பு, மிளகு, சீரகம், தனியா முதலியவற்றைச் சேர்த்து அரைத்துத் தயாரிக்கும் (ரசம் வைக்கப் பயன்படும்) பொடி.