தமிழ் ரத்தக் காட்டேரி யின் அர்த்தம்

ரத்தக் காட்டேரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனிதர்களின் இரத்தத்தைக் குடிப்பதாக நம்பப்படும் ஒரு வகைப் பேய்.