தமிழ் ரத்த அழுத்தம் யின் அர்த்தம்

ரத்த அழுத்தம்

பெயர்ச்சொல்