தமிழ் ரப்பை யின் அர்த்தம்

ரப்பை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (கண்) இமை.