தமிழ் ரம்பை யின் அர்த்தம்

ரம்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அழகில் சிறந்த) தேவலோகப் பெண்.