தமிழ் ராஷ்டிரபதி யின் அர்த்தம்

ராஷ்டிரபதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு குடியரசுத் தலைவர்; ஜனாதிபதி.