தமிழ் ரேக்கு யின் அர்த்தம்

ரேக்கு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (தங்க) தகடு.