தமிழ் ரோமன் எண் யின் அர்த்தம்

ரோமன் எண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    I, II, III, IV, V போன்ற குறியீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட எண்முறை.