தமிழ் லட்சம் யின் அர்த்தம்

லட்சம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆயிரத்தின் நூறு மடங்கு.