தமிழ் லட்சியம் யின் அர்த்தம்

லட்சியம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    (பெரும்பாலும் எதிர்மறை வினைகளோடு அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) (ஒன்றை அல்லது ஒருவரை) முக்கியமானதாகக் கருத்தில் கொள்ளும் நிலை.

    ‘அவனுக்கு எதுவும் லட்சியம் இல்லை’
    ‘பிறருடைய கேலியை லட்சியம் பண்ணாமல் தன் முயற்சியைத் தொடர்ந்தான்’