தமிழ் லயன் யின் அர்த்தம்

லயன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (வரிசையாக அமைந்திருக்கும்) தோட்டத் தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புப் பகுதி.