தமிழ் லாகிரி யின் அர்த்தம்

லாகிரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு போதை.

    ‘கஞ்சா போன்ற லாகிரிப் பொருள்கள்’