தமிழ் லொட்டுலொசுக்கு யின் அர்த்தம்

லொட்டுலொசுக்கு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (முக்கியம் அல்லாத) வேறு பிற.

    ‘கடிகாரம், பொம்மை, லொட்டுலொசுக்கு என்று ஏதேதோ வாங்கினார்’