தமிழ் வடகலை யின் அர்த்தம்

வடகலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வைணவப் பிரிவுகள் இரண்டில் ஒன்று.