தமிழ் வட்டில் யின் அர்த்தம்

வட்டில்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (சாப்பிடப் பயன்படுத்தும்) தட்டு.