தமிழ் வடிச்சல் யின் அர்த்தம்

வடிச்சல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வயலில் உள்ள நீரை வெளியேற்றப் பயன்படும் வாய்க்கால்.