தமிழ் வண்ணத்துப்பூச்சி யின் அர்த்தம்

வண்ணத்துப்பூச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பல வடிவங்களில் விதவிதமான நிறங்களில் இறக்கைகளையும் ஆறு கால்களையும் உடைய ஒரு வகைப் பூச்சி; பட்டாம்பூச்சி.