தமிழ் வத்தகப்பழம் யின் அர்த்தம்

வத்தகப்பழம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தர்ப்பூசணிப் பழம்.

    ‘கோடைக் காலத்தில் தண்ணீர் விடாயைத் தீர்ப்பதற்கு வத்தகப்பழம் நல்லது’