தமிழ் வம்பன் யின் அர்த்தம்

வம்பன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (ஏதேனும்) வம்பு செய்பவன்.