தமிழ் வயிற்றுக்கடுப்பு யின் அர்த்தம்

வயிற்றுக்கடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வலியோடு கூடிய வயிற்றுப்போக்கு.