தமிழ் வரக்காப்பி யின் அர்த்தம்

வரக்காப்பி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு பால் சேர்க்காமல் தயாரிக்கும் காப்பி; கடுங்காப்பி.