தமிழ் வீராவேசம் யின் அர்த்தம்

வீராவேசம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

  • 1

    வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் வெறி.

    ‘வீராவேசமாகப் போராடும் பெண்’
    ‘வீராவேசமாகப் பேசுவார்’