தமிழ் வலம் யின் அர்த்தம்

வலம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வலது.

    ‘வலப்புறம்’
    ‘வலக்கை’