தமிழ் வலம்புரிச்சங்கு யின் அர்த்தம்

வலம்புரிச்சங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வலப்புறமாகச் செல்லும் சுழியை உடைய (அரிய வகை) சங்கு.