தமிழ் வாடைக் காலம் யின் அர்த்தம்

வாடைக் காலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாடைக் காற்று வீசும் மார்கழி, தை மாதங்களை உள்ளடக்கிய காலம்.