தமிழ் வாயு மூலை யின் அர்த்தம்

வாயு மூலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வாயு பகவானுக்கு உரியதாகக் கூறப்படும்) வடமேற்குத் திசை.