தமிழ் விசரன் யின் அர்த்தம்

விசரன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பைத்தியக்காரன்.

    ‘அந்த விசரன் கையில் கிடைத்ததெல்லாம் எடுத்து எறிகிறான்’