தமிழ் வித்தகம் யின் அர்த்தம்

வித்தகம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (குறிப்பிட்ட துறையில் பெறும்) தேர்ச்சி; புலமை.