தமிழ் வினைத்தொகை யின் அர்த்தம்

வினைத்தொகை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    மூன்று காலத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் இருக்கும் தொகைச்சொல்.

    ‘‘ஊறுகாய்’ என்பது வினைத்தொகை ஆகும்’