தமிழ் வினைவிளைபொருள் யின் அர்த்தம்

வினைவிளைபொருள்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    ஒரு வேதிவினையால் உருவாகும் பொருள்.