தமிழ் விமர்சகர் யின் அர்த்தம்

விமர்சகர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விமர்சனம் செய்பவர்.

    ‘நான் இலக்கிய விமர்சகர் இல்லை, அரசியல் விமர்சகர்’