தமிழ் விமானம் யின் அர்த்தம்

விமானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இயந்திரச் சக்தியினால் வானில் மிக விரைவாகப் பறந்துசெல்லும் போக்குவரத்துச் சாதனம்.

தமிழ் விமானம் யின் அர்த்தம்

விமானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கர்ப்பகிரகத்தின் மேல் கலசத்தோடு இருக்கும் அமைப்பு.