தமிழ் விரிவுரை யின் அர்த்தம்

விரிவுரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விளக்கமான உரை.

    ‘கீதைக்கு விரிவுரை’