தமிழ் வில்லாளி யின் அர்த்தம்

வில்லாளி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அம்பு எய்வதில் தேர்ந்தவன்.