தமிழ் வெள்ளெழுத்து யின் அர்த்தம்

வெள்ளெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தூரப்பார்வை.