தமிழ் வெளியீட்டாளர் யின் அர்த்தம்

வெளியீட்டாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நூல், பத்திரிகை போன்றவற்றைப் பதிப்பித்து வெளியிடுபவர்.