தமிழ் வேதி யின் அர்த்தம்

வேதி

பெயரடை

  • 1

    ரசாயன.

    ‘வேதி மாற்றம்’